icon Blog

Asp.Net ListView ile sayfalama

Merhaba arkadaşlar asp.net ile listview de sayfalama yapacağız.İlk önce verileri göstereceğimiz bir listview i sayfamıza koyuyoruz.Ben size direk kodları vereyim  kolayca yapabilirsiniz.

Referanslar.Aspx
<asp:ListView ID=”lstReferanslar” runat=”server” GroupItemCount=”1″ >
<LayoutTemplate>
<table>
<tr>
<td>
<table border=”0″ cellpadding=”5″>
<asp:PlaceHolder ID=”groupPlaceHolder” runat=”server”></asp:PlaceHolder>
</table>
</td>
</tr>
</table>

</LayoutTemplate>
<GroupTemplate>
<tr>
<asp:PlaceHolder runat=”server” ID=”itemPlaceHolder”></asp:PlaceHolder>
</tr>
</GroupTemplate>
<ItemTemplate>
<td>
<table  border=”0″>
<tr>
<td>
<table  border=”0″ style=”margin-left:70px;”>
<tr >
<td align=center width=300 height=”25″ style=”font-family:Tahoma; font-size:11px; font-weight:bold; color:Black;”><%# Eval(“Referans”)%></td>
<td align=center width=200 height=”25″ style=”font-family:Tahoma; font-size:11px; font-weight:bold; color:Black;”><%# Eval(“Bolge”)%></td>
</tr>
</table>
</td>

</tr>
</table></td>
</ItemTemplate>
</asp:ListView>
Datapager kodları;

<asp:DataPager ID=”dpSayfalama” runat=”server” PagedControlID=”lstReferanslar”
PageSize=”40″ QueryStringField=”Sayfa” onprerender=”dpSayfalama_PreRender”>
<Fields>
<asp:NumericPagerField />
<asp:NextPreviousPagerField FirstPageText=”İlk” LastPageText=”Son” 
NextPageText=”İleri” PreviousPageText=”Geri”/>
</Fields>
</asp:DataPager>

Şimdi bu verdiklerim normal aspx dosyasında olması gerekenler.Burada dikkat edilmesi gereken bir kaç yer var.
1)GroupItemCount=”1″ buraya 1 değilde 2 veya başka bir sayı yazarsanız yan yana o kadar sıralar asp de yan yana tablo sıralama gibi düşünün.
2)Datapager da PageSize=”40″ yazmışım bu ise kaç taneden sonra diğer sayfaya atlayacağız yani 1 sayfada kaç adet veri göstereceğini gösteriyor.
3)PagedControlID=”lstReferanslar” demişim buraya ise ilk verdiğim kodda listview e lstReferanslar demişim ona hangi ismi verirseniz burada da onu seçmeniz lazım.
Şimdi gelelim .cs kodlarına.

Referanslar.Aspx.cs

//Referanslar bölümümüz

private void Referance()
{
if (Baglan.State == ConnectionState.Closed)
Baglan.Open();

if (!IsPostBack)
{
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(“Select * From Referanslar Order By ReferansID ASC”, Baglan);
da.Fill(ds, “Referanslar”);
lstReferanslar.DataSource = ds;
lstReferanslar.DataBind();
Baglan.Close();
}
}
//——————————————————-
//Sayfalama yerimiz

protected void dpSayfalama_PreRender(object sender, EventArgs e)
{

if (Baglan.State == ConnectionState.Closed)
Baglan.Open();

DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(“Select * From Referanslar Order By ReferansID ASC”, Baglan);
da.Fill(ds, “Referanslar”);
lstReferanslar.DataSource = ds;
lstReferanslar.DataBind();
Baglan.Close();
}

Verdiğim ilk kodu yani private void Referance() yazanı form load da cagırdığınız zaman herşey normal olarak calısır ve sayfalam işleminiz tamamlanmış olur.Kolay gelsin şimdiden hepinize.


Yorumlar (0)Yorum Yaz