icon Blog

Datatable Search Method - DataTable içerisinde arama

C# ile datatable içerisinde basit ve hatasız arama methodur. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Aynısını Asp.net sayfalarında da kullanabilirsiniz.

 Aşağıda ki method şu şekilde kullanılıyor.

DataTable dtDeneme = DataTableSearch("ColumnName = 'Data' ",dtarayacagimiz);

parametrelerin tanımı ise;

string strfiltre = hangi kolonda ne arayacaksak onu ve ne aramak istiyorsak.Yukarıda ki örnekte olduğu gibi.

DataTable dtTable ise hangi DataTable da veri arayacaksak o datatable i gönderiyoruz.

Sonuç bulunursa eğer bize datatable olarak dönüş sağlıyor.

public DataTable DataTableSearch(string strFiltre, DataTable dtTable)

        {

            DataTable dtResult = new DataTable();

            dtResult = dtTable.Copy();

            dtResult.Clear();

            DataRow[] drTable = dtTable.Select(strFiltre, "", DataViewRowState.CurrentRows);

            for (int i = 0; i < drTable.Length; i++)

            {

                DataRow drNew = dtResult.NewRow();

                for (int c = 0; c < drTable[i].ItemArray.Count(); c++)

                {

                    drNew[c] = drTable[i][c];

                }

                dtResult.Rows.Add(drNew);

            }

            return dtResult;

        }


Yorumlar (0)Yorum Yaz