icon Blog

C# Datatable Gruplama

Aşağıda yer alan method ile Datatable içerisinde gruplama yapabiliyoruz.

strGrupKolon = Gruplanacak kolon adı,

strGrupCount = Gruplanacak kolondan kaç tane olduğu

dtTable = Gruplama yapılacak datatable

Sonuç = Verdiğimiz datatable gruplanmış şekilde datatable olarak dönecektir. 


public DataTable GroupBy(string strGrupKolon, string strGrupCount, DataTable dtTable)

        {

            DataView dv = new DataView(dtTable);

            DataTable dtGroup = dv.ToTable(true, new string[] { strGrupKolon });

            dtGroup.Columns.Add("Count", typeof(int));

            foreach (DataRow dr in dtGroup.Rows)

            {

                dr["Count"] = dtTable.Compute("Count(" + strGrupCount + ")", strGrupKolon + " = '" + dr[strGrupKolon] + "'");

            }

            return dtGroup;

        }


Yorumlar (0)Yorum Yaz