C# Datatable Gruplama

Aşağıda yer alan method ile Datatable içerisinde gruplama yapabiliyoruz. strGrupKolon = Gruplanacak kolon adı, strGrupCount = Gruplanacak kolondan kaç tane olduğu dtTable = Gruplama yapılacak datatable Sonuç = Verdiğimiz datatable gruplanmış şekilde datatable olarak dönecektir.  public DataTable GroupBy(string strGrupKolon, string strGrupCount, DataTable dtTable)         {             DataView dv = new DataView(dtTable);             DataTable dtGroup = dv.ToTable(true, new string[] { str
...Devamı

Datatable Search Method - DataTable içerisinde arama

C# ile datatable içerisinde basit ve hatasız arama methodur. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Aynısını Asp.net sayfalarında da kullanabilirsiniz.  Aşağıda ki method şu şekilde kullanılıyor. DataTable dtDeneme = DataTableSearch("ColumnName = 'Data' ",dtarayacagimiz); parametrelerin tanımı ise; string strfiltre = hangi kolonda ne arayacaksak onu ve ne aramak istiyorsak.Yukarıda ki örnekte olduğu gibi. DataTable dtTable ise hangi DataTable da veri arayacaksak o datatable i gönderiyoruz. Sonuç b
...Devamı

Asp.Net Mvc ile Google Sıra Bulucu Yapımı

Asp.net Mvc ile Google de kaçıncı sırada olduğumuzu bulmak aslında o kadar da zor bir olay değil. Google sıra bulucuyu hazırlamak için yapmamız gerekenleri aşağıda tek tek yazdım.Umarım faydalı bir döküman olmuştur. Controller sayfamıza  public ActionResult GoogleSiraBulma() {        return View(); } Ekliyoruz ve bu Action Resultumuza View tanımlıyoruz.Ben view sayfasını kendime göre tasarladım. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. View sayfamıza aşağıda verdiğim kodları yapıştırıyo
...Devamı

Asp.net Mvc Lisanslama Örneği

Asp.Net MVC Lisanslama örneği olarak hazırladığım bu döküman umarım faydalı olur. Dökümanın amacı asp.net veya c# üzerine lisanslama da size yol göstermesi.Amaç lisanslama alanında örnek teşkil etmesi.Öncelikle Controller sayfasına LisansKontrol adında bir method oluşturalım. private void LisansKontrol()         {             string siteAdresi = Request.Url.AbsoluteUri.ToString().TrimEnd('/');             string LisansAdres = "";             string Versiyon = "";             string LisansK
...Devamı

Asp.Net’te Quartz.Net ile zamanlanmış görevler

Çalıştığım bir projede her gün düzenli olarak facebook api’dan data çekiliyor. Bunu periyodik olarak yapabilmek için Quartz.Net kütüphanesini kullanıyoruz. Bu yazıda da basitçe Quartz.Net’in bir mvc projesinde nasıl kullanılacağını anlatmak istiyorum. Proje kodlarını buradan indirebilirsiniz. Örnek projemizde 2 farklı görevimiz olsun. Birisinin adına X diğerine Y diyorum. X görevi facebook’dan data çekerken Y görevi ise twitter’dan çeksin. X görevi uygulama başladığı andan itibaren her 24 saa
...Devamı