C# Datatable Gruplama

Aşağıda yer alan method ile Datatable içerisinde gruplama yapabiliyoruz. strGrupKolon = Gruplanacak kolon adı, strGrupCount = Gruplanacak kolondan kaç tane olduğu dtTable = Gruplama yapılacak datatable Sonuç = Verdiğimiz datatable gruplanmış şekilde datatable olarak dönecektir.  public DataTable GroupBy(string strGrupKolon, string strGrupCount, DataTable dtTable)         {             DataView dv = new DataView(dtTable);             DataTable dtGroup = dv.ToTable(true, new string[] { str
...Devamı