C# Datatable Gruplama

Aşağıda yer alan method ile Datatable içerisinde gruplama yapabiliyoruz. strGrupKolon = Gruplanacak kolon adı, strGrupCount = Gruplanacak kolondan kaç tane olduğu dtTable = Gruplama yapılacak datatable Sonuç = Verdiğimiz datatable gruplanmış şekilde datatable olarak dönecektir.  public DataTable GroupBy(string strGrupKolon, string strGrupCount, DataTable dtTable)         {             DataView dv = new DataView(dtTable);             DataTable dtGroup = dv.ToTable(true, new string[] { str
...Devamı

Datatable Search Method - DataTable içerisinde arama

C# ile datatable içerisinde basit ve hatasız arama methodur. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Aynısını Asp.net sayfalarında da kullanabilirsiniz.  Aşağıda ki method şu şekilde kullanılıyor. DataTable dtDeneme = DataTableSearch("ColumnName = 'Data' ",dtarayacagimiz); parametrelerin tanımı ise; string strfiltre = hangi kolonda ne arayacaksak onu ve ne aramak istiyorsak.Yukarıda ki örnekte olduğu gibi. DataTable dtTable ise hangi DataTable da veri arayacaksak o datatable i gönderiyoruz. Sonuç b
...Devamı

Csv Dosyasından MS-SQL e Verileri Yükleme

Csv dosyasını veritabanına yüklemek için bir tane dataset ekliyorum ve csv dosyasında ki verileri önce datagridview e yükleyip oradan veritabanına yüklemek daha kolayıma gelmişti.Ama isterseniz hiç öyle yapmadan direk de veritabanına yükleyebilirsiniz.Ben kişinin csv verilerini görmesinide istemiştim.Neyse gelelim işin nasıl yapıldığına.Csv dosya yolunu belirtiğinizi düşünerek hareket ediyorum.SqlBulkCopy sbc = new SqlBulkCopy(Properties.Settings.Default.Cs.ToString());sbc.DestinationTableName =
...Devamı